Welkom bij de bodemrapportagemodule van de Gemeente Maastricht

Op deze ‘bodemrapportage’- site kunt u informatie vinden of er op uw stuk grond of in de directe omgeving een bodemonderzoek is uitgevoerd. Of dat er in het verleden iets is gebeurd waardoor de grond misschien is verontreinigd.
Die gegevens kunt u in een gestandaardiseerde rapportage direct via deze site, in pdf formaat, downloaden.

De bodeminformatie wordt verstrekt op basis van de bij de Gemeente Maastricht beschikbare gegevens en waarvoor de privacy-verklaring van de Gemeente Maastricht van toepassing is. Klik hier voor meer informatie over de privacy-verklaring van de Gemeente Maastricht.

De via deze digitale service verkregen BodemRapportage van een adres of perceel is een hulpmiddel, een eerste indicatie van de beschikbare bodemgegevens bij de gemeente Maastricht. Deze rapportage voldoet niet aan de eisen die gelden bij het indienen van een aanvraag van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom grondverzet. De verkregen informatie uit deze rapportage is namelijk niet conform de norm NEN5725 en bevat daarmee mogelijk onvoldoende informatie. E.e.a. is natuurlijk ter beoordeling van de initiatiefnemer (eigen verantwoordelijkheid).

Voor eventuele inlichtingen en/of vragen kunt u zich tot ons wenden via het e-mailadres:
msbodem1@maastricht.nl.